Werkwijze

Intake
Doel:

 • Inventariseren klacht/hulpvraag.
 • Formuleren van een plan van aanpak
 • Bespreken van de kosten en de betalingswijze
 • Plannen van vervolgafspraken
 • Doorverwijzing naar andere hulpverlener

 

(neuro) psychologische Onderzoeken
Testsessie:
Testsessies vinden meestal s’ochtends van 9.00-12.00 u plaats. Dit is omdat in de ochtend de onderzochte in de meeste gevallen fitter is. Overige testen kunnen in de middag worden afgenomen. Tijdens de testsessie worden verschillende gestandaardiseerde (neuro) psychologische testen afgenomen door de testassistent. De testassistent is een opgeleide HBO psycholoog (Toegepaste psychologie) die ruime ervaring heeft met het afnemen van testen.

Interpretatie:

Na het scoren van de testen wordt de interpretatie door drs. R. Stewart gedaan.

Nagesprek:

In het nagesprek van ongeveer 45 min worden de resultaten van het onderzoek besproken en uitgelegd. Voordat het nagesprek kan plaatsvinden dienen de kosten volledig te zijn voldaan/gedekt.

Rapportage:

Na ongeveer 4-6 weken worden de bevindingen, de conclusies en adviezen nav het onderzoek in een rapport opgesteld en ontvangt de cliënt het rapport.

Contact met aanvrager (verwijzer/school):
Alleen met toestemming van de onderzochten of diens ouders worden de resultaten met derden besproken.

Behandeling
Soorten behandeling:
De behandeling is hoofdzakelijk een eclectische benadering en berust op Gedragstherapeutische en
Cognitieve-gedragstherapeutische (Rationeel Emotie Therapie/EMDR) technieken.
Frequentie: de gangbare frequentie om de twee weken.

Trainingen
Traningen kunnen op maat worden gemaakt voor een specifieke doelgroep. Enkele trainingen die INTERACT, Diagnostic, Learning & Training Center kan verzorgen zijn:
Stress management,

 • Effectieve communicatie
 • Opvoeding van kinderen
 • Conflict management
 • Leadership
 • Omgaan met werkgerelateerde angst/spanning
 • Omgaan met agressiviteit
 • Omgaan met gedragsproblemen